UAB „Plaga“ diegia skaitmenines gamybos technologijas

UAB „Plaga“ įgyvendina projektą „UAB „Plaga“ gamybos procesų skaitmeninimas, siekiant didinti darbo našumą įmonėje“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0144). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ įmonei suteikta iki 43 275,73 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt penkių eurų ir 73 ct.) parama.

UAB „Plaga“ (toliau – įmonė) yra nuo 1992 m. sėkmingai veikianti lietuviško kapitalo pramonės įmonė, atitinkanti mažos įmonės apibrėžimą. Įmonė vykdo įvairių tipų plastikinių detalių gamybą liejimo būdu, taip pat gamina ir remontuoja liejimo formas.

Projekto tikslas: įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Įgyvendinant projektą įmonė siekia automatizuoti ir robotizuoti veiklą bei didinti darbo našumą. Buvo atliktas įmonės technologinis (skaitmeninimo) auditas, t.y. įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išleidimo ir kokybės kontrolės) esamo skaitmeninio lygio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis plastikinių detalių gamybos sektoriuje.

Atsižvelgiant į technologinio (skaitmeninimo) audito išvadas bei rekomendacijas, UAB „Plaga“ numato įdiegti į gamybą modernias skaitmenines gamybos technologijas. Projekto įgyvendinimas ne tik įgalins įmonę automatizuoti ir robotizuoti įmonės gamybos procesus, sudarys sąlygas integruoti tiek naują, tiek esamą gamybinę įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą. Taip pat įmonė įgis galimybę vykdyti gamybos monitoringą realiu laiku, fiksuoti įrengimų ciklų skaičių, prastovas, užtikrinti žaliavų ir pagamintos produkcijos atsekamumą ir kt. Visa tai įgalins padidinti darbo našumą įmonėje, sudarys sąlygas įmonės konkurencingumo augimui bei užtikrins ilgalaikę įmonės veiklos plėtrą.
Numatomos įdiegti skaitmeninės gamybos technologijos ir įranga pilnai atitinka Pramonės revoliucijos 4.0 reikalavimus, integruodamos IT, automatizavimą, robotizavimą ir mechaniką į vieną integralią visumą.

Projekto trukmė: nuo 2021-02-12 iki 2022-07-10

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

© Copyright 2019. Plaga.lt - Viena iš pirmaujančių plastiko detalių liejimo / gamybos įmonių Baltijos šalyse. / Reklamos agentūra - Taurus Media Limited